logo

ZNANJE JE ZNAK NAŠIH PROIZVODA

GPS Insulators je moderna organizacija koja pruža usluge inženjeringa, proizvodnje i kontrole kvaliteta izolatora, spojne opreme i priključne opreme koji se koriste u distribuciji i prenosu električne energije za sve naponske nivoe niskog, srednjeg i visokog napona

U svom proizvodnom programu imamo i drugu opremu koja se koristi u distrubuciji električne energije kao što su konzole, adapteri, nosači izolatora, penjalice...

Kao izolacione materijale izolatora primenjujemo porcelan, ojačano staklo i polimere u kombinaciji sa jezgrom od staklenih vlakana koji ispunjavaju sve zahteve koje propisuju standardi.

GPS Insulators takođe obavlja i kontrole kvaliteta i druge opreme koja se koristi u elektrodistribuciji. Sva ispitivanja koja primenjujemo na osigurače, odvodnike prenapona, strujne i naponske merne transformatore, prekidače, rastavljače, transformatore i čelične stubove, obavljamo prema najnovijim standardima i na taj način obezbeđujemo isporuku kvalitetne i pouzdane opreme našim naručiocima.

U celom procesu konstrukcije proizvoda, proizvodnje i kontrole kvaliteta obraćamo posebnu pažnju na primeni i uvođenju najnovijih međunarodnih standarda kao i tehničkih preporuka koje se primenjuju u našoj zemlji.